Bekijk de onderstaande video om een indruk te krijgen van wat wij doen.

Tal van mogelijkheden voor zorg, dagbesteding, praktijkleren en op weg naar werk

In  verschillende werkplaatsen en werkstraten kunnen deelnemers praktisch aan de slag. Binnen De Praktijkvakschool zijn geschikte mogelijkheden in hout, metaal, smederij, lassen, bakkerij, textiel, administratie, monteren, computers en buitenprojecten.

Aandacht en zorg voor deelnemers vinden wij belangrijk. We hebben aangepaste werkplekken, beschut en begeleid werken, dagbesteding en ontwikkelingstrajecten naar de arbeidsmarkt.

Er is plek voor 20 tot 35 deelnemers per dag, jong en oud. Deelnemers kunnen twee of meer dagdelen per week terecht. Plaatsing van de deelnemers vindt zorgvuldig en in overleg plaats. We houden rekening met ieders kwaliteiten, beschikbaarheid en kenmerken. De Praktijkvakschool heeft rustige werkplekken en plekken met meer dynamiek. Er zijn eenvoudige en meer uitdagende activiteiten. Vaste en tijdelijke werkplekken zijn mogelijk. We werken ook in projecten buiten het eigen gebouw: elektrotechniek, natuuronderhoud, hout en metaal.

Met zorginstellingen en scholen sluit De Praktijkvakschool overeenkomsten voor deelnemers en leerlingen die (extra) zorg nodig hebben.

De Praktijkvakschool staat voor het ontwikkelen en verbeteren van de vak- en arbeidsmarktvaardigheden, met verantwoorde begeleiding door een leermeester. En gelijktijdig voor het blijven verbeteren van de basisvaardigheden vanuit De Buitenschool, met steun van een leskracht: lezen, schrijven, spreken, omgaan met de computer of rekenen.

Werken en Leren in de praktijk kunnen op de werkplek het best samen optrekken vinden we bij De Praktijkvakschool. Leren in de praktijk, leren door te doen, leren door (af) te kijken bij anderen of door ondersteuning met voorbeelden en visuele aanwijzingen op onze vele digitale borden.

We  werken en leren individueel of in kleine groepen van twee of drie deelnemers.

We zijn er voor deelnemers als werk en onderwijs vastlopen of in het verleden zijn vastgelopen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor leerlingen en deelnemers, die moeite hebben met het ‘gewone’ onderwijs of die onderwijs door ziekte of door afkomst hebben misgelopen. Vaak komen ze door deze omstandigheden niet toe aan een ‘gewone’, geschikte, werkplek.

Maar belangrijk is, denken wij, eerst de eigen plek binnen De Praktijkvakschool vinden. En daarna gaan met elkaar verder kijken naar andere mogelijkheden binnen en ook buiten De Praktijkvakschool.

Interesse. Deelnemers of hun begeleiders kunnen een afspraak maken door te bellen 024–737-0218 of 06-2828-7627 of een bericht te sturen met telefoonnummer en mailadres naar info@praktijkvakschool.nl

De Praktijkvakschool is onderdeel van Stichting Grondig Hergebruik. De Praktijkvakschool werkt o.a. samen met

  • ROC Nijmegen Entree Techniek
  • Stichting Lezen en Schrijven: project basisvaardigheden
  • Cultureel Centrum Mezopotamya: toeleiding deelnemers van buitenlandse afkomst